Noticies

 • Història
  5/07/2017
  El municipi de Torrella compta amb una llarga trajectória histórica. La seua organitzacíó territorial es remunta als temps anteriors a la conquesta cristiana del selle XIII. La comunitat constituïda s'autoregulará més tard en el marc del senyoriu alfonsí, ínclós en el terme particular de Xátiva. Als segles moderns I'administració del lloc s'estructurará com la resta dels municipis valencians. Més tard, la legislació liberal, des de 1812, consolidará I'ajuntament autónom, el qual romandrá fins a I'actualitat. Per tant, la història haurá de comptar en el desenvolupament futur d'aquest municipi.
 • Història
  5/07/2017
  L'estudi de la repressió que va fer servir el franquisme després d'haver guanyat la Guerra Civil espanyola, i les seues conseqüéncies, és, a hores d'ara, una qüestió oberta. Fer memória d'uns fets, dels quals cal aprendre perqué no tornen a produir-se, i també per a créixer individual i col.lectivament, requereix un gran esforg intel.lectual, ja que el principal instrument per recordar el passat, fins i tot quant aquest és difícil d'assolir per qui l'hereten.
 • Biografía Sucinta rector Vicente Blasco García
  5/07/2017
  Don Vicente Blasco García (1735-1813), es natural de la población valenciana de Torrella (La Costera). Su biografía se produce no sólo en una dimensión temporal sino en una encrucijada cultural. Para reconocer los pilares formativos del personaje se precisa mostrar los elementos que conectan la situación universitaria y socio-religiosa del XVIII, de insospechada trascendencia, y que se encuentra Blasco a la llegada a la Universidad con la que se desarrollará durante el momento histórico en el que vive. Por lo demás, es menester observar la figura de Don Francisco Pérez Bayer, pues el ambiente intelectual que respira Blasco carecería de proyección alguna sin la protección de! hebraísta.

Xarxes Socials

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30