Llistat de noticia

 • 30/07/2015
  Benvinguts al espai web de l'Ajuntament de Torrella.
 • Història
  5/07/2017
  El municipi de Torrella compta amb una llarga trajectória histórica. La seua organitzacíó territorial es remunta als temps anteriors a la conquesta cristiana del selle XIII. La comunitat constituïda s'autoregulará més tard en el marc del senyoriu alfonsí, ínclós en el terme particular de Xátiva. Als segles moderns I'administració del lloc s'estructurará com la resta dels municipis valencians. Més tard, la legislació liberal, des de 1812, consolidará I'ajuntament autónom, el qual romandrá fins a I'actualitat. Per tant, la història haurá de comptar en el desenvolupament futur d'aquest municipi.
 • Història
  5/07/2017
  L'estudi de la repressió que va fer servir el franquisme després d'haver guanyat la Guerra Civil espanyola, i les seues conseqüéncies, és, a hores d'ara, una qüestió oberta. Fer memória d'uns fets, dels quals cal aprendre perqué no tornen a produir-se, i també per a créixer individual i col.lectivament, requereix un gran esforg intel.lectual, ja que el principal instrument per recordar el passat, fins i tot quant aquest és difícil d'assolir per qui l'hereten.
 • Biografía Sucinta rector Vicente Blasco García
  5/07/2017
  Don Vicente Blasco García (1735-1813), es natural de la población valenciana de Torrella (La Costera). Su biografía se produce no sólo en una dimensión temporal sino en una encrucijada cultural. Para reconocer los pilares formativos del personaje se precisa mostrar los elementos que conectan la situación universitaria y socio-religiosa del XVIII, de insospechada trascendencia, y que se encuentra Blasco a la llegada a la Universidad con la que se desarrollará durante el momento histórico en el que vive. Por lo demás, es menester observar la figura de Don Francisco Pérez Bayer, pues el ambiente intelectual que respira Blasco carecería de proyección alguna sin la protección de! hebraísta.
 • 6/03/2015
  Códigos DIR3 para facturas electrónicas Códigos del “Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3”, que deben constar en las facturas para identificar al Ayuntamiento de Torrella como órgano competente para su tramitación. Las facturas anotadas en el FACe – Punto General de Entrada de facturas Electrónicas de la AGE son distribuidas o puestas a disposición de los órganos competentes para su tramitación.
 • 11/03/2008
  La necrópolis islámica descubierta en la Serreta de Torrella con motivo de las obras de construcción de un muro de contención de una calle es de las más grandes de las que hay en la Costera.
 • 11/03/2008
  Las obras de urbanización que realiza una constructora junto al Camí del Cementeri de Torrella han puesto al descubierto restos humanos que se supone que pertenecen a una necrópolis islámica.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30